BSPHO

Terug naar bewoners

Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology

De BSPHO verenigt de Belgische centra die erkend zijn in kinderhaematologie en oncologie en hun professionelen om de behandeling en patiëntenzorg te verbeteren door expertise en kennis te delen.