Een boeiende omgeving

UCLouvain onderzoekseenheden

De Université catholique de Louvain (UCLouvain) is een van de medeoprichters van BLSI. Hiermee wilden ze twee doelstellingen realiseren op de Brusselse campus:

 • wetenschappelijk onderzoek stimuleren
 • succesvol samenwerken met ondernemers en de spitstechnologische kennis van de UCLouvain met hen delen

BLSI is strategisch gelegen op de campus gezondheidswetenschappen van de UCLouvain. Op het terrein bevinden zich de faculteiten geneeskunde en tandheelkunde, farmacie en volksgezondheid, evenals 5 onderzoeksinstituten met internationale faam (Institut de Duve, Institute of NeuroScience, Institut de Recherche Expérimentale et Clinique, Institut de Recherche Santé et Société, Louvain Drug Research Institute).

Sinds de oprichting van de BLSI in 2012 stimuleren we contacten tussen de start-ups en de onderzoekseenheden van de UCLouvain, dankzij de steun van het Louvain Technology Transfer Office. De samenwerkingen die daaruit voortvloeien verschillen sterk in aard en omvang:

 • gericht gebruiken van geavanceerde apparatuur
 • bekrachtigen van onderzoekshypotheses
 • verzamelen van multidisciplinaire en samenhangende informatie (geneeskunde, psychologie, engineering, ITC, enz.)
 • opzetten van een R&D-project in partnerschap
 • zoeken naar stagiaires of nieuwe medewerkers

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

De Cliniques universitaires Saint-Luc en de BLSI-incubator zitten niet alleen op dezelfde campus, ze hebben ook dezelfde missie: nieuwe ontwikkelingen opsporen, opstarten en ondersteunen. Onze aanpak is erop gericht om onderzoeksresultaten heel concreet te maken in het leven van alle dag.

In oktober 2017 vierde BLSI zijn 5-jarig bestaan. Renaud Mazy, CEO van de Cliniques universitaires Saint-Luc, formuleerde het als volgt in zijn toespraak: “Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst nieuwe partners zullen vinden om mee samen te werken, partners met dezelfde ambitie om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van de nieuwste realisaties. Dat kan door de start-ups die actief zijn bij BLSI de kans te bieden om hun werk uit te testen in een aangepaste omgeving of door als universitair ziekenhuis de aanzet te geven tot nieuwe ideeën."

Het ziekenhuis heeft een zeer ambitieus project uitgewerkt voor de renovatie van hun gebouw. Het nieuwe gebouw zal de deuren openen in 2025. Het ontwerp moet bijdragen aan een patiëntvriendelijker ziekenhuis en een betere samenwerking tussen disciplines onderling. Nieuwe technologieën zullen een belangrijke rol spelen in dit project, om nieuwe medische gebieden te bestrijken en nieuwe uitdagingen voor de gezondheidszorg aan te gaan. Enkele voorbeelden.

 • De combinatie van kunstmatige intelligentie en big data-technologieën is steeds belangrijker om artsen te helpen hun patiënten beter te behandelen en hun kansen op herstel aanzienlijk te vergroten.
 • Telegeneeskunde en de ontwikkeling van verschillende sensoren zullen artsen helpen om medische controles op afstand uit te voeren en nuttige indicaties voor klinisch onderzoek te verkrijgen.
 • Technologische hulpmiddelen kunnen een antwoord bieden op de vergrijzing van de bevolking en het groeiende aantal chronische ziekten die intelligente monitoring op afstand vereisen.
 • Het internet der dingen (“internet of things”, ook wel IoT) zal met allerlei apps de multidisciplinaire monitoring van patiënten en een efficiënte ziekenhuisorganisatie verbeteren.

Brusselse openbare operatoren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat samen met de UCLouvain en de BLSI heeft opgericht, biedt onze start-ups tal van diensten aan via verschillende operatoren. Zo wil het gewest ondernemerschap stimuleren, werkgelegenheid scheppen en innovatie aanmoedigen door middel van onderzoek en ontwikkeling. Het BLSI-team informeert de geïncubeerde bedrijven zodra de kans zich voordoet om een beroep te doen op een openbare partner. Deze partners kunnen informatie en advies verstrekken, maar ook financiering aanbieden.

   De informatie en het advies kunnen een antwoord bieden op tal van vragen:

   • Hoe verkrijg ik een milieuvergunning?
   • Welk juridisch statuut moet ik kiezen voor mijn onderneming?
   • Heb ik alle nodige elementen correct in mijn financieel plan opgenomen?
   • Welke organisaties kunnen me helpen om te voldoen aan de regels voor het produceren of het op de markt brengen van mijn vernieuwend product?
   • Hoe vind ik een commerciële of technologische partner in het buitenland?
   • Hoe vind ik kandidaten die passen bij het profiel dat ik wil aanwerven?
   • Waar in Brussel vestig ik me het best na afloop van de incubatiefase?

   De financieringsmechanismen kunnen verschillende vormen aannemen.

   • Een subsidie of een terugvorderbaar voorschot om een project voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling te financieren.
   • Een lening, een winstdeelname of een converteerbare obligatie ter ondersteuning van de start-, groei- of internationaliseringsfase
   • Een subsidie om op zoek te gaan naar nieuwe markten in het buitenland
   • Een subsidie voor een specifieke strategische behoefte zoals het opstellen van een businessplan, het uitvoeren van een marktonderzoek of het opzetten van kwalitatieve controlesystemen

   BLSI-community

   Het interessantste netwerk voor de starters bij de BLSI is dat van de jonge ondernemingen die onder hetzelfde dak zitten. In de gemeenschappelijke, comfortabel ingerichte ruimtes is het makkelijk om andere mensen te leren kennen. We organiseren bovendien regelmatig networking-events, teambuildings en seminaries over specifieke thema's. Zo voelen nieuwkomers zich sneller thuis en krijgt hun onderneming alle groeikansen.

   Bedrijven die de incubator verlaten om op eigen benen staan, bedanken ons vaak niet alleen voor de steun tijdens hun verblijf bij BLSI, maar ook voor de netwerkmogelijkheden binnen de incubator. Op die manier konden ze oplossingen vinden voor hun managementproblemen en voelden ze zich gesteund door hun collega-ondernemers in elke fase van het avontuur.

   BLSI Drink 064