Privacy

Verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van bezoekers worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Concreet betekent dat het volgende.

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de vermelde doeleinden.
 • U hebt het recht uw persoonsgegevens te raadplegen om de juistheid ervan na te gaan en eventuele fouten te laten verbeteren, of ze op eenvoudig verzoek te laten wissen. Daarvoor kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens (zie contactgegevens hieronder).
 • BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV past alle nodige veiligheidsmaatregelen toe om te voorkomen dat derden misbruik maken van persoonlijke gegevens die u hebt doorgegeven.
 • BLSI NV zal de verzamelde gegevens op geen enkel moment aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsverantwoordelijke

Vragen of verzoeken met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens op de site kan u richten tot BLSI NV - Veldkapelgaarde 30 - bus 1.30.30 - B-1200 Brussel (België) – tel.: +32 (0)2 880 62 00 – e-mail: info@blsincubator.com.

CEO Gianluigi ARIALDI is hiervoor verantwoordelijk.

Statistisch gebruik van informatie over uw surfgedrag

Tijdens uw bezoek aan de website verzamelen de servers automatisch volgende gegevens:

 • datum en tijdstip van uw bezoek
 • geraadpleegde pagina's
 • duur van uw bezoek
 • hoe vaak u de website bezoekt
 • gebruikte browser
 • het platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd
 • de zoekmotor en trefwoorden waarmee u de site gevonden hebt
 • geografisch gebied (stad)

Deze informatie wordt enkel bewaard om te meten hoeveel mensen de verschillende onderdelen van de site bezoeken en om verbeteringen aan te brengen. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Indien gewenst kan u met de module van Google Analytics de registratie van uw bezoek aan onze website stopzetten.

Cookies

Om uw bezoek vlotter te laten verlopen en de website optimaal te beheren, kan BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV occasioneel gebruik maken van cookies.

Een cookie is een stukje informatie dat door een website in de browser van uw computer wordt opgeslagen. Die cookie kan bij een volgend bezoek aan dezelfde site worden herkend. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de website die ze geplaatst heeft. De website gebruikt cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om te onthouden in welk soort informatie u geïnteresseerd bent, waardoor u niet telkens dezelfde gegevens moet invoeren bij een nieuw bezoek aan de website.

Onze website gebruikt vier cookies:

 • Google Analytics (zie hierboven)
 • YouTube en Vimeo voor pagina's met video's
 • AddToAny om pagina's te delen op sociale media (meer info: https://www.addtoany.com/privacy).

De meeste cookies zijn uitsluitend actief tijdens uw bezoek aan de website. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor u gecontacteerd kan worden via telefoon, e-mail of brief. U kan uw browser ook instellen om u te informeren wanneer er cookies aangemaakt worden of om te voorkomen dat ze geregistreerd worden.

Netwerken en sociale media

BLSI NV is via officiële pagina's actief op sociale media, waardoor we kunnen communiceren en interageren met ons publiek.

Op volgende websites vindt u meer informatie over de manier waarop zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk zetten:

Als u deze netwerken en sociale media gebruikt, hebt u normaal hun gebruiksvoorwaarden al aanvaard. BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV kan dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor persoonlijke gegevens die u achterlaat via onze officiële pagina's en officiële accounts.