Algemene voorwaarden

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de website van BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Kwaliteit van informatie en dienstverlening, beperkte aansprakelijkheid

We besteden de grootste zorg aan de creatie van onze site. De juistheid van de verstrekte informatie kan echter niet worden gegarandeerd. De gebruiker is zich er ook van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV kan niet instaan voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks op deze site naar verwijzen. De risico's van het gebruik van deze sites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. Hier gelden de gebruiksvoorwaarden van de websites zelf.

BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de adressen of domeinnamen op de site.

BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV probeert onderbrekingen ten gevolge van technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, maar wijst elke verantwoordelijkheid af ten gevolge van onderbrekingen van de dienstverlening of andere technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, logo's, foto's, video's, illustraties en andere elementen op de site zijn beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV of van een derde van wie BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV de nodige toelatingen heeft verkregen.

Tenzij anders bepaald mag de tekstuele en cijfermatige informatie op de site gratis worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en alleen voor niet-commerciële of niet-publicitaire doeleinden. Elke commerciële of publicitaire reproductie van deze informatie, alsook elke vorm van gebruik en reproductie van de andere elementen op de site, zoals de grafische stijl, beelden, video's, animaties, geluiden of computertoepassingen, zijn echter strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden gericht aan BLSI NV - Veldkapelgaarde 30 - bus 1.30.30 - B-1200 Brussel (België) - Tel: +32 (0)2 880 62 00 –info@blsincubator.com.

Auteursrechten op foto's en video's

© BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV, 2012–2018
© SHUTTERSTOCK.COM, 2018 (via VISIBLE BVBA)

Hyperlinks naar de site

BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV staat toe om zonder voorafgaand verzoek surface links aan te maken die verwijzen naar de homepage van de site of naar een andere pagina. Voor het gebruik van technieken zoals framen of inline linken, waarbij de hele site of een deel van de site op een andere website wordt overgenomen en de exacte oorsprong van de informatie onduidelijk is of verwarring kan veroorzaken, is echter schriftelijke toestemming van BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV vereist. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden gericht aan BLSI NV - Veldkapelgaarde 30 - bus 1.30.30 - B-1200 Brussel (België) – tel.: +32 (0)2 880 62 00 – info@blsincubator.com.

Hacken

Elke poging tot hacken van de site www.blsincubator.com is strafrechtelijk vervolgbaar voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België).

Volledige contactgegevens

BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR (BLSI) NV – Veldkapelgaarde 30 - bus 1.30.30 – B-1200 Brussel (België) – tel.: +32 (0)2 880 62 00 – info@blsincubator.com.

Ondernemingsnummer: RPR Brussel, btw BE 0899 602 447